Image
Image

 

 

 

 

 

Registratie

Big registratie: 39050887425 
GZ psycholoog
AGB-code: 94-000540
KvK: 08198798

Lid Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Lid Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
Lid Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Lid Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP)
2014 certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP


Privacy Policy

Psychologenpraktijk Ravensweerd hecht veel waarde aan de bescherming van
uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
om met persoonsgegevens. Psychologenpraktijk Ravensweerd houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder
geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
deze Privacy policy;

-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor
de verwerking van uw persoonsgegevens;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat
de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop
willen wijzen en deze respecteren.

Als Psychologenpraktijk Ravensweerd zijn wij verantwoordelijk voor de
verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van
onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact
met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan
dit document.


Sinds 1 januari 2014 is de financiering van de gezondheidszorg gewijzigd.

Het verplicht eigen risico voor medische kosten is € 385. Pas daarboven
worden de kosten vergoed, maar alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan.


Verwijzing huisarts
De huisarts heeft een cruciale rol in de basis GGZ: hij verwijst patiënten
naar de praktijk, als er sprake is van een “klacht” of van een
“vermoeden van een stoornis”. In dat laatste geval moet dit op de verwijsbrief
staan wil de behandeling voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen.
Behandeling van “klachten” is voor eigen rekening.

 

Tarieven BGGZ 2018

BGGZ kort: € 487,26                    4 gesprekken
BGGZ middel: € 830,23                 8 gesprekken
BGGZ intensief: € 1301,85            12 gesprekken

Tarieven BGGZ 2019

BGGZ kort: € 507.62                    4 gesprekken
BGGZ middel: € 864,92                 8 gesprekken
BGGZ intensief: € 1356,25            12 gesprekken

 

 

Wachttijden per 1 september 2019:

Aanmeldwachttijd:
Momenteel bedraagt de aanmeldwachttijd 1 tot 2 weken.

Behandelwachttijd:
Behandelwachttijd 1 tot 2 weken

Wachtlijstbemiddeling:
Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. 

In geval van crisis dient u, wanneer ik niet bereikbaar ben, contact op te nemen met uw huisarts. Hij of zij kan u dan verwijzen naar een 24-uurs crisisdienst.

  

Zorg die niet vergoed wordt:
Kosten van therapie bij “klachten” worden niet vergoed.
U kunt hierbij denken aan:
     Relatieproblemen
     Arbeid gerelateerde klachten(burn-out)
     Aanpassingsstoornissen
     (rouwverwerking, enkelvoudig trauma)

Restitutiepolis
Vanwege de in mijn ogen onaanvaardbare voorwaarden die de
Zorgverzekeraars aan samenwerking stellen sluit ik geen contracten.
In het bijzonder is mijn bezwaar de verregaande inmenging van
de zorgverzekeraar in de therapie.
Het te gemakkelijk stellen van een “stoornis” zal vaak nadelig zijn voor de cliënt.
Alleen als u een restitutiepolis heeft, worden de kosten vergoed.
Heeft u die niet dan wordt in beginsel niets vergoed, maar de meeste
zorgverzekeraars vergoeden 60% en een enkele (ENO) 75%.

Voor inzage in de vergoedingen in 2019, klik hier.

Kortom:
Gesprekskosten worden (gedeeltelijk) vergoed, indien:
1. de huisarts een verwijsbrief geeft op basis van een vermoeden
    van ‘een stoornis’
2. u een restitutiepolis heeft
3. het eigen risico van € 385,- p.j. al bereikt is.
Voor niet-verzekerde zorg geldt bij Psychologenpraktijk Ravensweerd een tarief
van € 95,50 per 45 minuten.

Bel uw zorgverzekeraar als u hierover meer wilt weten.

Voorwaarden
Inschrijven voor een groepstherapie betekent deelname aan alle bijeenkomsten
en betaling voor de gehele cursus. Deelname houdt in inzet en bereidheid
persoonlijke belevingen te vertellen en te werken met de waarheid.
Al wat besproken wordt binnen de groep blijft in de groep.
Meedoen met de Groepstherapie, Karate&Gestalttraining
of Intuïtief Schrijven, kan uitsluitend na één of meerdere
individuele gesprekken.Na afloop van de cyclus is er een
afrondend individueel gesprek. Voor individuele gesprekken
geldt dat de therapie afgesloten wordt met een afrondend gesprek
.

No show:
Afzeggen tot twee werkdagen voor een gesprek, (relatie)coaching
of een workshop is kosteloos, daarna worden ongeacht de reden
de kosten in rekening gebracht.


CLIËNTGEGEVENS worden digitaal  en schriftelijk opgeslagen;
op aanvraag in te zien; niet toegankelijk voor derden.  

 

KLACHTENREGELING

http://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2014/11/klachtenregeling-NVGzP-voor-cliënten.pdf

KWALITEITSCRITERIA NIP
http://www.psynip.nl/website-openbaar-themas/nip-kwaliteitscriteria-voor-zgp-092011.pdf

 

Adresgegevens

Drs. I.L.Wery-Lijnzaad
Ravensweerdsweg 19
7213 DW Gorssel
Tel: 0575-494580
E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it


Bewegwijzering


Neem vanuit Amersfoort of Enschede over de A-1 bij Deventer
afslag 23, de N348 richting Zutphen. Sla rechtsaf in Gorssel
bij de verkeerslichten, bij Pannenkoeken Restaurant 't Elfuur.
Neem de doorgaande weg Ravensweerdsweg tot aan uw linkerhand
de Eikenbelte nummer 19. Rijd het pad af tot aan de praktijk.

Neem vanuit Zutphen de N 348. Sla bij de tweede verkeerslichten
in Gorssel linksaf bij Pannenkoeken Restaurant 't Elfuur.
Neem de doorgaande weg Ravensweerdsweg tot aan uw linkerhand
de Eikenbelte nummer 19. Rijd het pad af tot aan de praktijk.

 

achterzijde_praktijk.jpg