Image
Image

 

 

 

 

 

Registratie

Big registratie: 39050887425 
GZ psycholoog
AGB-code: 94-000540
KvK: 08198798

Lid Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Lid Nederlandse Vereniging Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
Lid Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Lid Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP)
2014 certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP


Privacy Policy

Psychologenpraktijk Ravensweerd hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy
willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Psychologenpraktijk Ravensweerd houdt zich in alle gevallen aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat
wij in ieder geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het
doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type
persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die
gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor
ze worden verwerkt;

-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig
hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben
genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is;

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij
dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn
verstrekt;

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,
u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Psychologenpraktijk Ravensweerd zijn wij verantwoordelijk
voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
de contactgegevens onder aan dit document.


Het verplicht eigen risico voor medische kosten is € 385.
Pas daarboven worden de kosten vergoed, maar alleen als aan de
volgende voorwaarden is voldaan.


Verwijzing huisarts
De huisarts heeft een cruciale rol in de basis GGZ: hij verwijst
patiënten naar de praktijk, als er sprake is van een “klacht” of
van een “vermoeden van een stoornis”. In dat laatste geval moet
dit op de verwijsbrief staan wil de behandeling voor (gedeeltelijke)
vergoeding in aanmerking komen.
Behandeling van “klachten” is voor eigen rekening.

 

Tarieven BGGZ 2021                                        max aantal min.

BGGZ kort:       €   522,13          2 tot 5 gesprekken  180001     294
BGGZ middel:    €   885,01          5 tot 8 gesprekken  180002     495
BGGZ intensief: € 1434,96          8 tot 13 gesprekken 180003    750


Onvolledig behandeltraject:             € 228,48       2 gesprekken
ovp niet-basispakketzorg Consult:  € 114,41

 

Tarieven BGGZ 2020

BGGZ kort: € 503,47                    2 tot 5 gesprekken  180001     294
BGGZ middel: € 853,38                 5 tot 8 gesprekken  180002     495
BGGZ intensief: € 1383,65            8 tot 13 gesprekken 180003    750 

 

Vervanging tijdens vakantie:

 

U kunt na contact met mijn assistente 0575-494580 in deze periode terecht bij:
Psychologenpraktijk van Rijt en Kooij
Pastoorsdijk 10-A, 7433 DK Schalkhaar
Telefoon
:
0570 629 722

 

Wachttijden per 1 oktober2021:

Aanmeldwachttijd:
Momenteel bedraagt de aanmeldwachttijd  2 weken.

Behandelwachttijd:
Behandelwachttijd 4 weken

HEDEN:
De praktijk is open. Het aantal consulten is beperkt. Wel duurt het
wat langer dan gebruikelijk dat u terecht kunt.U kunt ook afspraken
maken voor een sessie met beeld bellen of telefoneren.
EMDR is mogelijk met beeldbellen en gewoon bellen.

Wachtlijstbemiddeling:
Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen
met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om
wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen,
zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een
zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken
vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal
aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en
zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen
(de treeknormen). De wachttijd is niet afhankelijk van de
zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. 

In geval van crisis dient u, wanneer ik niet bereikbaar ben,
contact op te nemen met uw huisarts. Hij of zij kan u dan
verwijzen naar een 24-uurs crisisdienst.

  

Zorg die niet vergoed wordt:
Kosten van therapie bij “klachten” worden niet vergoed.
U kunt hierbij denken aan:
     Relatieproblemen
     Arbeid gerelateerde klachten(burn-out)
     Aanpassingsstoornissen
     
Geen contracten
Vanwege de in mijn ogen onaanvaardbare voorwaarden die de
Zorgverzekeraars aan samenwerking stellen sluit ik geen
contracten.
In het bijzonder is mijn bezwaar de verregaande inmenging van
de zorgverzekeraar in de therapie.
Het te gemakkelijk stellen van een “stoornis” zal vaak nadelig zijn
voor de cliënt.
Alleen als u een restitutiepolis heeft, worden de kosten vergoed.
Heeft u die niet dan wordt in beginsel niets vergoed, maar de meeste
zorgverzekeraars vergoeden tussen de 60% en (ENO) 75%.

Voor inzage in de vergoedingen in 2021, klik hier.

Kortom:
Gesprekskosten worden (gedeeltelijk) vergoed, indien:
1. de huisarts een verwijsbrief geeft op basis van een vermoeden
    van ‘een stoornis’
2. u een restitutiepolis heeft
3. het eigen risico van € 385,- p.j. al bereikt is.
Voor niet-verzekerde zorg geldt bij Psychologenpraktijk
Ravensweerd een tarief van € 97,50 per 45 minuten.

Bel uw zorgverzekeraar als u hierover meer wilt weten.

Betaling

Aan het eind van de behandeling kort, middel of intensief
krijgt de cliënt de eindfactuur, die de cliënt zelf aan de
zorgverzekeraar toe zendt.
Deze declaratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals:
datum van de verwijsbrief, naam, adres van de verwijzend
huisarts, persoonlijke AGB-code van de huisarts. De datum van
het eerste en het laatste gesprek. 
Om welk zorgverzekeringspakket het gaat.
Wat de diagnose is.

Privacyverklaring;
Ik raad de cliënt aan een privacyverklaring te ondertekenen. Daarin
geeft cliënt aan dat er geen gegevens naar derden mogen gaan.

Bij diagnose staat dan: n.v.t. zie privacyverklaring.

De cliënt zendt de totaalfactuur met daaraan de privacyverklaring
vastgeniet per post naar de zorgverzekeraar. Deze stort een
percentage - want ongecontracteerde zorg wordt tussen de 60%
en 85% vergoed - van het bij het pakket behorende bedrag op de
rekening van de cliënt.

De cliënt maakt aan de behandelaar over wat hij/zij nog
verschuldigd is. Dit hangt af van het door cliënt betaalde voorschot.

Voorschot
De cliënt betaalt per gesprek van 45 minuten een met de
behandelaar vooraf afgesproken bedrag.
Dit kan zijn € 20/€ 60/€ 95 of  € 114,41.

Aan het eind ontvangt de cliënt een verrekenings factuur.
Hoe hoger het voorschotbedrag is, des te minder hoeft cliënt nog
te betalen op deze verrekeningsfactuur.

 

 

Voorwaarden
Inschrijven voor een groepstherapie betekent deelname aan alle
bijeenkomstenen betaling voor de gehele cursus.
Deelname houdt in inzet en bereidheid persoonlijke belevingen te
vertellen en te werken met de waarheid.
Al wat besproken wordt binnen de groep blijft in de groep.
Meedoen met de Groepstherapie, Karate&Gestalttraining
of Intuïtief Schrijven, kan uitsluitend na één of meerdere
individuele gesprekken.Na afloop van de cyclus is er een
afrondend individueel gesprek.
Voor individuele gesprekken geldt dat de therapie afgesloten
wordt met een afrondend gesprek
.

No show:
Afzeggen tot twee werkdagen voor een gesprek, (relatie)coaching
of een workshop is kosteloos, daarna worden ongeacht de reden
de kosten in rekening gebracht.


CLIËNTGEGEVENS worden digitaal  en schriftelijk opgeslagen;
op aanvraag in te zien; niet toegankelijk voor derden.  

 

KLACHTENREGELING

http://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2014/11/

klachtenregeling-NVGzP-voor-cliënten.pdf

KWALITEITSCRITERIA NIP
http://www.psynip.nl/website-openbaar-themas/

nip-kwaliteitscriteria-voor-zgp-092011.pdf

 

Adresgegevens

Drs. I.L.Wery-Lijnzaad
Ravensweerdsweg 19
7213 DW Gorssel
Tel: 0575-494580
E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it


Bewegwijzering


Neem vanuit Amersfoort of Enschede over de A-1 bij Deventer
afslag 23, de N348 richting Zutphen. Sla rechtsaf in Gorssel
bij de verkeerslichten, bij Pannenkoeken Restaurant 't Elfuur.
Neem de doorgaande weg Ravensweerdsweg tot aan uw linkerhand
de Eikenbelte nummer 19. Rijd het pad af tot aan de praktijk.

Neem vanuit Zutphen de N 348. Sla bij de tweede verkeerslichten
in Gorssel linksaf bij Pannenkoeken Restaurant 't Elfuur.
Neem de doorgaande weg Ravensweerdsweg tot aan uw linkerhand
de Eikenbelte nummer 19. Rijd het pad af tot aan de praktijk.

 

achterzijde_praktijk.jpg

 

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail