Image
Image

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe telefoonnummer van de praktijk is: 06-58759081

Registratie

 

Big registratie: 39050887425 
GZ psycholoog
AGB-code: 94-000540
KvK: 08198798


Lid Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Lid Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP)
2014 certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP


Privacy Policy

Psychologenpraktijk Ravensweerd hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy
willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Psychologenpraktijk Ravensweerd houdt zich in alle gevallen aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat
wij in ieder geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het
doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type
persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die
gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor
ze worden verwerkt;

-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig
hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben
genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is;

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij
dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn
verstrekt;

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,
u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Psychologenpraktijk Ravensweerd zijn wij verantwoordelijk
voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
de contactgegevens onder aan dit document.


Het verplicht eigen risico voor medische kosten is € 385. Wie in 2021 is
gestart en in 2022 doorgaat met de behandeling betaalt twee keer het
eigen risico.
Pas daarboven worden de kosten vergoed, maar alleen als aan de
volgende voorwaarden is voldaan.


Verwijzing huisarts
De huisarts heeft een cruciale rol in de basis GGZ: hij verwijst
patiënten naar de praktijk, als er sprake is van een “klacht” of
van een “vermoeden van een stoornis”. In dat laatste geval moet
dit op de verwijsbrief staan wil de behandeling voor (gedeeltelijke)
vergoeding in aanmerking komen. De datum op de verwijsbrief moet
op of voor het eerste gesprek vallen.  Behandeling van “klachten” is
voor eigen rekening.

 

HEDEN:
De praktijk is open.  


     
Met ingang van 1 juni 2022 worden de gesprekskosten
niet meer vergoed. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars.

Kosten

Voor niet-verzekerde zorg geldt bij Psychologenpraktijk
Ravensweerd een tarief van €131,82 per 60 minuten.

 

 

                                                                           

 


 

Het nieuwe telefoonnummer van de praktijk is: 06-58759081

 

Nieuwe cliënten betalen in 2023 zelf de consulten. Deze worden dan
niet meer vergoed door de zorgverzekeraar.
Voorwaarden
Inschrijven voor een groepstherapie betekent deelname aan alle
bijeenkomstenen betaling voor de gehele cursus.
Deelname houdt in inzet en bereidheid persoonlijke belevingen te
vertellen en te werken met de waarheid.
Al wat besproken wordt binnen de groep blijft in de groep.
Meedoen met de Groepstherapie, Karate&Gestalttraining
of Intuïtief Schrijven, kan uitsluitend na één of meerdere
individuele gesprekken.Na afloop van de cyclus is er een
afrondend individueel gesprek.
Voor individuele gesprekken geldt dat de therapie afgesloten
wordt met een afrondend gesprek
.

No show:
Afzeggen tot twee werkdagen voor een gesprek, (relatie)coaching
of een workshop is kosteloos, daarna worden ongeacht de reden
de kosten in rekening gebracht.


CLIËNTGEGEVENS worden digitaal  en schriftelijk opgeslagen;
op aanvraag in te zien; niet toegankelijk voor derden.  

 

 

KLACHTENREGELING

http://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2014/11/

klachtenregeling-NVGzP-voor-cliënten.pdf

KWALITEITSCRITERIA NIP
http://www.psynip.nl/website-openbaar-themas/

nip-kwaliteitscriteria-voor-zgp-092011.pdf

 

Adresgegevens

Drs. I.L.Wery-Lijnzaad
Ravensweerdsweg 19
7213 DW Gorssel
Tel: 06-58759081
E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it


Bewegwijzering


Neem vanuit Amersfoort of Enschede over de A-1 bij Deventer
afslag 23, de N348 richting Zutphen. Sla rechtsaf in Gorssel
bij de verkeerslichten, bij Pannenkoeken Restaurant 't Elfuur.
Neem de doorgaande weg Ravensweerdsweg tot aan uw linkerhand
de Eikenbelte nummer 19. Rijd het pad af tot aan de praktijk.

Neem vanuit Zutphen de N 348. Sla bij de tweede verkeerslichten
in Gorssel linksaf bij Pannenkoeken Restaurant 't Elfuur.
Neem de doorgaande weg Ravensweerdsweg tot aan uw linkerhand
de Eikenbelte nummer 19. Rijd het pad af tot aan de praktijk.

 

achterzijde_praktijk.jpg

 

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail